Một năm ngày cưới

Hôm nay, kỷ niệm 1 năm ngày cưới tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều về những việc mà 2 đứa sẽ làm trong ngày này. Nhưng tất cả đều không xảy ra, chỉ là…

14 Likes Comment