Lối cũ người xưa

Hôm nay nắng gió rất nhiều Em diện áo điều ra ngõ tìm anh Thấy trời thăm thẳm mây xanh Mênh mông vắng lối, hỡi anh chốn nào?. Anh theo ngọn gió thổi cao Hay…

26 Likes Comment