Những câu triết lý hay, nếu áp dụng được bạn sẽ là người thành công

1 – Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. 2 – Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử…

31 Likes Comment