đội tuyển

Tôi là một người cô đơn

Chả biết sao tôi lại vào trang web này nữa. Nhưng tôi muốn nói ra tất cả những gì tôi giữ trong lòng lâu nay. Dù không cần ai đọc. Truyện này cách đây 6…

16 Likes Comment