Tản văn về nói ngọng: Tại thằng hộ tịch

Tôi thề với các bạn là từ trước tới nay tôi luôn cho rằng đã là phát thanh viên VTV là nói phải chuẩn mới được lên hình, nhưng tôi lầm, đéo cần, giờ trên…

18 Likes Comment