Tản mạn về đại dịch covid-19

Đại dịch covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành, gây ra bao nhiêu cảnh tang tóc, đau thương. Một trận ôn dịch chắc hẳn đã giúp chúng ta có thời gian suy nghĩ nhiều hơn…

19 Likes Comment