Tôi nuôi con và con tôi nuôi con của nó

“TÔI NUÔI CON TÔI VÀ CON TÔI NUÔI CON CỦA NÓ” – BÀI VIẾT KHIẾN CHÚNG TA PHẢI DỪNG LẠI SUY NGẪM Về mặt khoa học thì cháu là gì? Là con của con mình….

3 Likes Comment