Vợ chồng ông già, bà trẻ

Là vợ chồng đã 30 năm nhưng tính ra ông bà sống gần nhau chỉ khoảng một phần mười số đó. Đời lính khiến ông trải những ngày xa vợ thăm thẳm, lúc gần nhau…

5 Likes Comment