Phận con gái đi lấy chồng có phải như hạt mưa sa?

Cùng là phận con gái nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài cát, hạt sa ruộng cày… Đó là câu ca dao ví…

20 Likes 1 Comment