Người phóng khoáng, xởi lởi, ông trời sẽ không bao giờ ngược đãi

Trong câu nói truyền miệng, người ta vẫn nói với nhau những câu đại loại như “xởi lởi, trời cho”  hay “có đức không có sức mà ăn”… Và dưới đây xin được chia sẻ…

1 Like Comment