Phượng!

Hàng phượng già Như đời ta Đã ra hoa Khi hè tới Ta đang với Những niềm vui Đã ngủ vùi Bao ngày tháng Mong trời sáng Rọi bình minh Để ái tình Thôi hiu…

30 Likes 1 Comment