Quyển sách hay

Quyển sách hay

– Cậu biết không ? Quyển sách dày ơi là dày ! Cậu cho mượn thật có ích . – Thì mình đã nói rồi mà, quyển sách đó nhiều bài hay lắm ! Cậu…

11 Likes Comment