Đôi điều về nét văn hoá uống rượu ở Việt nam

Sau mỗi đợt nghỉ tết, lễ… trên các phương tiện thông tin lại đưa bản tin chẳng lấy gì làm hay ho về số vụ tai nạn, số người thương vong và người tử vong…

16 Likes Comment