Khi phái mạnh không còn mạnh

Đã là phái mạnh thì đương nhiên lúc nào cũng muốn mình được mạnh mẽ, chủ động. Nhưng có những lúc phái mạnh lại không thể mạnh được. Như vậy không phải là “mất mặt”…

9 Likes Comment