Phận con gái đi lấy chồng có phải như hạt mưa sa?

Cùng là phận con gái nhưng có kẻ khóc, người cười khi lấy chồng vì… Thân em như hạt mưa sa Hạt vào đài cát, hạt sa ruộng cày… Đó là câu ca dao ví…

20 Likes 1 Comment

Đại gia và Anh

Em không viết cho anh, em viết cho chính mình. Người yêu anh hơn tất cả mọi thứ, người luôn nhớ về anh dù đang trong vòng tay một người khác. Sau 6 tháng anh…

7 Likes Comment