Mọi người làm ơn vào giúp, người yêu sống chung đòi chia tay

Mình yêu cô ấy nhiều hơn cả bản thân mình nữa! Mình vì muốn chăm sóc cho cô ấy nên đã cùng đi du học chung tại Úc, và đã sống thử với nhau trong…

8 Likes Comment