Sự thật

Cụ ông bệnh nặng, sắp chết. Ông gọi bà vợ vào, thỏ thẻ: – “Tôi không còn bao lâu nữa… Trước khi từ giã cõi đời, mong bà hãy nói thật cho tôi biết… Nhà…

8 Likes Comment