Nỗi lòng của tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình có 4 anh em. Ba tôi năm nay cũng u 50 và hiện đang làm trật tự đô thị ở địa phương. Ba tôi là một người ít…

23 Likes 3 Comments