Chuyện ghi chép tại bệnh viện

Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ hỏi bệnh nhân: – Đây là bệnh viện tâm thần, anh làm sao mà xin vào đây? – Tôi bị điên. – Tại sao anh biết mình bị…

6 Likes Comment