Xây chùa to để làm gì khi tâm không thành

Mỗi một ngôi chùa được xây dựng nên, trước là để thờ Phật, sau là nơi Tu học và là nơi Hoằng truyền Phật pháp chứ không phải là Cỗ máy hái ra tiền hay…

28 Likes Comment