Thơ vui tặng vợ nhân ngày 20-10

Hôm nay mười chín tháng mười (19-10) Anh chỉ có mỗi món này tặng em Già rồi đừng có ăn kem Ê răng buốt lưỡi không nên em à!   Em ơi! Hoa chuối vườn…

7 Likes Comment