tủi thân

Bố mẹ thích con nhà người ta

Lời đầu tiên mình muốn chào mọi người! Như tiêu đề vậy, mình đã sống suốt 21 năm với sự “ghen tuông” cách bố mẹ đối xử với người ngoài. Bố mình là người rất…

2 Likes Comment