Mùa nhớ

Một cơn gió hạ… tháng năm Một chiều mây trắng…. lụa tằm… áo bay Dòng sông nước lặng buồn thay Bên hàng phượng vĩ nhớ ngày có nhau Gió hạ đâu có đổi mầu Mây…

15 Likes Comment

Tình tháng 5

Tháng 5 phượng nở thắm trời Tháng 5 kỷ niệm trong tôi nồng nàn Miên man gió thổi hương ngàn Tình này, yêu lắm vô vàn tháng năm. Tháng 5 hoa cải về trời Rau…

19 Likes Comment