Vời vợi tình tháng 6

Tháng 6 rồi, hẹn hò thôi anh nhỉ Lỡ hè đi thu đến lại u buồn Tháng 6 này trời còn ít mưa tuôn Đừng lần nữa mà ngâu thời lại đến. Tháng 6 rồi,…

20 Likes Comment

Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới

Hò hẹn mãi cuối cùng anh chẳng tới Tháng 6 mưa ướt một trái tim buồn Em ngồi đếm những tháng ngày chờ đợi Anh không về cho kịp ấm môi hôn. Anh có nhớ…

21 Likes 1 Comment