Thơ vui hai bà hot girl đại chiến

Bà im cái miệng lại đi Tôi cưa thằng ấy việc gì đến ai? Chúng mình đều cáo giả nai Cùng lên facebook lừa trai kiếm tiền. Nick tôi “Tôn Nữ Diệu Hiền” Bà thì…

7 Likes Comment