Mừng ngày của Mẹ

Ngày của mẹ hôm nay Có đôi điều tỏ bày Muốn chúc những lời hay Đến những người làm mẹ Đã già hay còn trẻ Luôn mạnh khoẻ vui tươi Hạnh phúc trên môi cười…

20 Likes Comment