Nghiệp duyên!

Khi buồn trăng sáng cũng mờ Hoa tươi cũng héo, ôm hờ cũng đau Nước mắt nhìn cũng lắm màu Màu duyên, màu nghiệp, màu đau, màu sầu Chân đi chẳng biết đường đâu Cứ…

12 Likes comments off