Thư gửi con

Bài thơ ”Thư gửi con” của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thắm được tranh thủ 30 phút nghỉ trưa ngắn ngủi. Nguyễn Thị Thắm (44 tuổi) là điều dưỡng trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh…

11 Likes 1 Comment