Truyện cười ngắn hay, thánh google dịch

Truyện cười ngắn hay (Phần 4)

Thương Duy: Ê Thanh, thằng Minh được thầy thương lắm ! Thanh : Nó sướng quá hén ! Mà sao mày biết ? Duy: Ờ , thầy bảo nó ở lại học với thầy thêm…

13 Likes Comment