Chỉ tại không có tiền lẻ

Tác giả: Nguyễn Kim Ánh Cuối năm 1963, anh bạn tôi mới tốt nghiệp phi công ở Liên Xô về. Anh tên là Đức. Một hôm đi chơi phố, Đức mải mê đạp xe vào…

11 Likes Comment