Bác sĩ và căn bệnh tiền nong

Bác sĩ và căn bệnh tiền nong

Tiền nào của nấy Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho Roby 6 viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm đầu, sau khi uống thuốc, Roby mơ thấy mình bị đắm…

9 Likes Comment