sieu-vịt

Tin siêu vịt

Siêu quảng cáo Trước cửa khoa chấn thương chỉnh hình một bệnh viện tư ở San Jose (Hoa Kỳ) có một tấm biển quảng cáo: “Sau khi được đội ngũ bác sỹ của chúng tôi…

4 Likes comments off