Tình nghĩa vợ chồng

Câu chuyện xảy ra tại hồ Ba Bể – Băc Kạn. Hai vợ chồng chở nước đang xuống dốc thì ô tô bất ngờ mất phanh không thể kiểm soát, hai bên toàn cây cối…

5 Likes Comment