Tình tháng 5

Tháng 5 phượng nở thắm trời Tháng 5 kỷ niệm trong tôi nồng nàn Miên man gió thổi hương ngàn Tình này, yêu lắm vô vàn tháng năm. Tháng 5 hoa cải về trời Rau…

19 Likes Comment