Nỗi lòng mẹ đơn thân

Có nỗi buồn chẳng biết ngỏ cùng ai Chỉ ôm ấp năm canh dài hoang vắng Cắn chặt môi nghe tiếng lòng cay đắng Tủi phận buồn mang nặng nỗi niềm riêng.   Tuổi thanh…

9 Likes Comment