Yêu người đồng tính!

Đúng… đã yêu… và không dám chấp nhận nó… Tình cảm đó… nó có đáng bị khinh bỉ, nó có đáng bị xa lánh hay không… có ai muốn vậy đâu… thế nhưng suy nghĩ…

11 Likes 1 Comment