truyện học trò vui nhộn

Câu chuyện học trò vui nhộn

Những câu chuyện vui nhộn về học trò: Cảnh giác – Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ? – Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ. – Nghĩa…

7 Likes Comment