Trái cam ngọt lòng

Gia đình nghèo nhà kia có ba người: Hai vợ chồng và một cậu con trai. Họ sống âm thầm và bình lặng trong một thôn làng hẻo lánh. Người chồng đi làm thuê để…

7 Likes Comment