Rắn độc

Hai con rắn độc đang bò. Đột nhiên dừng lại, một con quay lại hỏi con kia: – Tụi mình là rắn độc phải không? – Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi:…

10 Likes Comment