Trang giấy trắng

Tưởng bở

Trên đường đi học về. Thấy Hoàng yên lặng khác thường . Dũng ngạc nhiên : – Sao bồ có vẻ thất thần vậy ? – Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải…

13 Likes Comment