Ta cứ ước…

Vâng cứ ước, giá mà đừng gặp gỡ Có lẽ ta vẫn rạng rỡ môi cười Lòng an bình vui vẻ mỗi ngày trôi Sống phiêu lãng với trời mây non nước.   Vâng cứ…

5 Likes Comment