Về với em…

(Đây là bài thơ dựa trên câu chuyện có thật ở Công ty mà tôi phụ trách năm 2020, và tôi ghi lại bằng thơ mong mọi người chia sẻ, xin cảm ơn!) Bỗng hôm…

2 Likes Comment