Mất đi và còn lại

Thật đường đột khi tình cờ tìm đến webtamsu! Chào bạn, tôi là một người đàn ông sống trong thế giới nhỏ bé này. Qua bao nhiêu thăng trầm buồn có, vui có, cười có,…

23 Likes Comment