Nhật ký của một ca ve

Câu chuyện nhật ký này đã có từ rất lâu, nhưng hôm nay vô tình đọc lại mình thấy thấm thía nhiều điều và mình quyết định chia sẻ để mọi người cùng suy ngẫm….

23 Likes 1 Comment