Vời vợi tình tháng 6

Tháng 6 rồi, hẹn hò thôi anh nhỉ Lỡ hè đi thu đến lại u buồn Tháng 6 này trời còn ít mưa tuôn Đừng lần nữa mà ngâu thời lại đến. Tháng 6 rồi,…

20 Likes Comment