Vova làm việc tốt
Vova chạy về nhà khoe với mẹ. – Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt. – Việc gì thế con? – Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường. – Ồ! thật là 1 việc tốt, con hãy phát huy nhiều hơn nữa nhé. Ngày hôm sau – Hôm nay con và…