xe đạp

Chiếc xe đạp inox trắng

Ngay kể cả cho đến thời điểm này, đỗ vào được trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội chẳng dễ dàng gì. Tôi đã bỏ học tới 6 năm theo nghiệp nhà binh mà tôi…

8 Likes Comment