Đại gia và Anh
Em không viết cho anh, em viết cho chính mình. Người yêu anh hơn tất cả mọi thứ, người luôn nhớ về anh dù đang trong vòng tay một người khác. Sau 6 tháng anh rời xa em. 6 tháng anh dành trọn cho sự nghiệp của mình. Em hiểu và em cảm thông điều…