Lên là đạp

Một cô gái sau khi ra tòa ly dị người chồng thứ 5, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn “trinh” – “nguyễn zin”. Tòa yêu cầu cô cho biết rõ lý…

7 Likes Comment