Tao… chào… mày ạ!

5 Likes Tắt bình luận
hello-baby

Một người đàn ông đến nhà người bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận:
– Mày không chào tao à?
Cậu bé sợ hãi:
– Tao… chào… mày ạ!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Du Chi Cong